dijous, 11 d’agost de 2016

Instruccions pagamet llibres 2016-2017IMPORTANT


  1. Realitzar un ingrés/transferència per alumne.


  1. Pagar NOMÉS els llibres demanats (ni agendes ni instruments de música. Aquests es pagaran en efectiu al començament de curs).


  1. Els alumnes de 1er i 2on no han de pagar res perquè ja ho van pagar. Si a algú li faltara per pagar el material d'anglès, que ho faça al compte del ampa i no com ací s'indica.


  1. Guardar tots els justificants de pagament. 

     5   Data límit per al pagament 6 de Setembre de 2016Per favor, en el concepte poseu el que indica el caixer, no varieu res que resulta més difícil fer les comprovacions dels pagaments.


COM FER EL PAGAMENT DELS LLIBRES?El pagament ho podeu realitzar en  una oficina de Cajamar (caixer automàtic) o a través d'una transferència bancària. Us indiquem les instruccions per a les dues possibilitats:


EN CAIXER AUTOMÀTIC DE CAJAMARPer a pagar en EFECTIU:


- ALTRES OPERACIONS


-PAGAMENT ENTITATS


- CODI ENTITAT - 8196


- NOM I COGNOMS ALUMNE


- IMPORT


- CURS


Per a pagar AMB TARGETA O LLIBRETA:- Introduir i posar pin, seleccionar l'opció PAGAMENT ENTITATS i seguir el procediment dalt indicat


TRANSFERÈNCIA BANCÀRIAES14 3058 2290 0828 1000 5568


Concepte: nom i cognoms de l'alumne+curs
Exemple: Rosa Sánchez León 5°A


Si la transferència es fa des de Cajamar, la manera més correcta de fer-ho és: Dins del meu compte --- > pagaments -> pagaments entitats -> realitzar pagament -> emplenar només l'entitat amb el número 8196 -> clic en 8196 -> emplenar dades -> verificar les dades i completar l'operació


*******************************************************************************

IMPORTANTE1  Realizar un ingreso/transferencia por alumno.


2 Pagar SÓLO los libros pedidos (ni agendas ni instrumentos de música. Estos se pagarán en efectivo al empezar el curso).


3  Los alumnos de 1° y 2° no tienen que pagar nada porque ya lo pagaron. Si a alguien le faltase por pagar el material de inglés, que lo  haga aparte en la cuenta del ampa y no como aquí se indica.


4 Guardar todos los justificantes de pago.

5 Fecha límite para el pago: 6 de Septiembre de 2016


Por favor, en el concepto poned lo que indica el cajero, no varieis nada que resulta más difícil hacer las comprobaciones de los pagos.


¿CÓMO HACER EL PAGO DE LOS LIBROS?

El pago lo podéis realizar en una oficina de Cajamar (cajero automático) o a través de una transferencia bancaria.

Os indicamos las instrucciones para las dos posibilidades:

EN CAJERO AUTOMÁTICO DE CAJAMAR


Para pagar en EFECTIVO:

- OTRAS OPERACIONES

- PAGO ENTIDADES

- CODIGO ENTIDAD

- 8196

- NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNO

- IMPORTE

- CURSO

Para pagar CON TARJETA O LIBRETA:

- Introducir y poner pin, seleccionar la opción PAGO ENTIDADES y seguir procedimiento arriba indicado.

TRANSFERENCIA BANCARIA


ES14 3058 2290 0828 1000 5568

Concepto: nombre y apellidos del alumno+curso

Ejemplo: Rosa Sánchez León 5°A
Si la transferencia se hace desde Cajamar, la manera más correcta de hacerlo es:

Dentro de mi cuenta >pagos -> pago entidades -> realizar pago -> rellenar sólo la entidad con el número 8196 -> click en 8196 -> rellenar datos -> verificar los datos y completar la operación