dilluns, 30 de novembre de 2015

Xarxallibres. Inicio Plazo


El programa Xarxallibres de gratuidad de libros de texto ya está aquí.

A partir de mañana día 1 ya podréis solicitar la devolución de los primeros 100 euros que gastasteis en la compra de los libros de texto.

¿Quién puede solicitarlo? 

En nuestro colegio, solo los alumnos de primaria, la enseñanza infantil no es obligatoria y está excluida.

¿Qué necesito para solicitarlo? 

Necesitas justificar los que te gastaste en libros. Si compraste en el AMPA el justificante de la compra que empezamos a repartir a partir de hoy día 30 de Noviembre. Si lo compraste fuera del AMPA la factura de compra.

¿Cuánto me van a devolver?

Hasta un máximo de 200 €.  Ahora en diciembre un máximo de 100 € y a final de curso, si los libros están en buen estado para ser reutilizados hasta 100 euros mas.


¿Cómo solicitarlo?

Presentando en tu ayuntamiento la solicitud. Esta deberá ir acompañada el justificante de la compra, en nuestro caso, el justificante del AMPA.

La solicitud puede realizarse por internet o en papel, recomendándose l por internet para acelerar el pago. La solicitud por Internet genera un justificante que hay presentar, junto al del AMPA en tu ayuntamiento. 
* Ver ayuda mas adelante 

¿Cual es el plazo de presentación? 

En Alcasser, del 1 al 18 de  Diciembre, otros ayuntamientos, consultar en el mismo.

* La solicitud se presenta en el Ayuntamiento donde esté empadronado el niño/a. Los niños/as que no estén empadronados en Alcasser deben de comunicarlo al AMPA para que enviemos documentación a su ayuntamiento.
Ayuda

VERSION INTERNET

1. Ir a la web de xarxallibres 
http://www.ceice.gva.es/xarxallibres   o buscar xarxallibres en google


2.- Fíjate por debajo para ir a la documentación

3.- Ves a la solicitud para participar en el programa

4.- Haz el trámite telemático

5. - Observa que te avisa para que imprimas el justificante al finalizar


6.-  Llena el formulario. 
Necesitas datos que están en tu justificante del AMPA. NIA de tu hijo/a, código del centro, CIF del AMPA, Número de justificante y fecha del justificante. Ten a mano el IBAN de tu banco.
Comprueba que al poner el NIA sale el nombre de tu hijo/a, y lo mismo con el código del colegio.

7.- Cuando termines imprime tu justificante y junto a tu justificante  del AMPA lo presentas en tu ayuntamiento. 

OPCION PAPEL

Descarga e imprime el Formulario  en papel  * Puedes conseguirlo también en el colegio.

Llénalo de igual manera que el electrónico.

Preséntalo junto a tu justificante del AMPA en el Ayuntamiento.Xarxallibres. Inici del terminiEl programa #Xarxallibres de gratuïtat de llibres de text ja està ací.


A partir de demà dia 1 ja podreu sol·licitar la devolució dels primers 100 euros que vau gastar en la compra dels llibres de text.

Qui pot sol·licitar-ho?


En el nostre col·legi, solament els alumnes de primària, l'ensenyament infantil no és obligatòria i està exclosa.


Què necessite per a sol·licitar-ho?


Necessites justificar els que et vas gastar en llibres. Si vas comprar en l'AMPA el justificant de la compra que comencem a repartir a partir d'avui dia 30 de Novembre. Si ho vas comprar fora de l'AMPA la factura de compra.Quant em van a retornar?


Fins a un màxim de 200 €. Ara al desembre un màxim de 100 € i a final de curs, si els llibres estan en bon estat per a ser reutilitzats fins a 100 euros mes.


Com sol·licitar-ho?


Presentant en el teu ajuntament la sol·licitud. Aquesta haurà d'anar acompanyada el justificant de la compra, en el nostre cas, el justificant de l'AMPA. La sol·licitud pot realitzar-se per internet o en paper, recomanant-se l per internet per a accelerar el pagament. La sol·licitud per Internet genera un justificant que hi ha presentar, al costat del de l'AMPA en el teu ajuntament.
* Veure ajuda mes avant


Com és el termini de presentació?

En Alcàsser, de l'1 al 18 de Desembre, altres ajuntaments, consultar en el mateix.


* La sol·licitud es presenta en l'Ajuntament on estiga empadronat el xiquet/a. Els xiquets/as que no estiguen empadronats en Alcàsser deuen comunicar-ho a l'AMPA perquè enviem documentació al seu ajuntament.Ajuda


VERSIÓ INTERNET

1. Anar a la web de xarxallibres http://www.ceice.gva.es/xarxallibres o cercar xarxallibres en google

2.- Fixa't per sota per a anar a la documentació3.- Ves a la sol·licitud per a participar en el programa
4.- Fes el tràmit telemàtic
5. - Observa que t'avisa perquè imprimisques el justificant en finalitzar
6.- Omple el formulari. Necessites dades que estan en el teu justificant de l'AMPA. NIA del teu fill/a, codi del centre, CIF de l'AMPA, Nombre de justificant i data del justificant. Tingues a mà l'IBAN del teu banc. Comprova que en posar el NIA ix el nom del teu fill/a, i el mateix amb el codi del col·legi.
7.- Quan acabes imprimeix el teu justificant i al costat del teu justificant de l'AMPA ho presentes en el teu ajuntament.

OPCION PAPER


Descarrega i imprimeix el Formulari en paper

* Pots aconseguir-ho també en el col·legi.

Omple-ho d'igual manera que l'electrònic.
Presenta-ho al costat del teu justificant de l'AMPA en l'Ajuntament.

dilluns, 23 de novembre de 2015

Elección Consell Escolar. Candidats

DIJOUS 26 Eleccions Consell Escolar


Com ja us anunciem en aquest blog, aquesta setmana se celebren les eleccions al Consell Escolar
Us presentem als candidats i us informem de l'horari i del procediment. 

Us recordem la importància de participar, és bo que els representants senten que representen als pares i mares. Cal enviar un missatge a docents i autoritats que els pares i mares volem ser actius en l'educació dels nostres fills. 

Sort a tots els candidats


Horari:

De 9:00 a  9:30 h. , de  15:00 a  15:30 h.  i de 16:30 a  18:30 h.

Es renova la mitat del Consell Escolar, 4 pares més 1 designat per l’AMPA (No electe).

MARCA A LA PAPERETA ELECTORAL UN MÀXIM DE 3 CANDIDATS. 

Tenen dret a vot tant el pare com la mare.

Els pots conèixer al cartell ficat al tauler d’anuncis de l’AMPA.

Tens 2 modalitats de vot:

Presencial: Acudix a la taula que estarà dins de l’escola, en l’horari establert, proveït de document que t’identifique (DNI, permís de conduir, residencia o passaport).

Vot delegat: Si no pots acudir, demana a la conserge la papereta i el sobre electoral demà dimarts o dimecres, o envia’ns  un e-mail hui o demà dimarts a l’AMPA demanant-ho.
Introdueix la papereta electoral en el sobre i tanca’l. Després introdueix aquest en un altre  sobre on també posaràs una fotocòpia del teu DNI o document que t’identifique. Una vegada tancat, el signes a la solapa. El sobre l’haurà de portar al centre algú de la teua confiança el dijous 26; pot ser el teu fill o filla, que l’entregue a la tutora.

PARTICIPA!  LA TEUA VEU ÉS IMPORTANT PER A UNA EDUCACIÓ DE QUALITAT!

--------------------------------------


Sonia Fort


Es per a mi un plaer aprofitar aquest espai que m'han brindat en aquest blog per a poder
saludar-vos i poder donar la benvinguda aquest nou curs escolar a tots els pares i mares i en especial als que enguany s'han afegit a aquesta gran família que formem.
Per a mi l'escola es com un vaixell que navega en les aigües canviants d'aquest món.
Aquest vaixell està carregat de tresors que nosaltres hem de cuidar i hem de portar a bon port durant un llarg període. Aquest tresor son el nostres xiquets.
Durant aquest període els acompanyarem en el seu camí cap als diferents coneixements i els donarem estratègies per a saber resoldre els problemes que pugen sorgir al llarg de la vida i els ensenyarem, a través dels valors, a ser bones persones.
Aquesta tasca encomiable es pot aconseguir si tots junts treballem, si tant a casa com a l'escola anem tots a una.
El proper 26 de novembre, es celebraran les eleccions al Consell Escolar del centre. Allí es decideixen moltes coses relatives al funcionament de l'escola. Des d'ací us anime a formar part i acudir al centre a elegir els vostres representants.
Aprofite també per a donar les gràcies a tots els pares i mares per la llavor que realitzeu de col∙laboració amb els mestres i per la preocupació que teniu per a que cap xiquet li falte de res.
Tots junts treballem per als nostres xiquets i xiquetes, per a que vinguen contents, amb il∙lusió i amb moltes ganes d'aprendre .
Enhorabona per formar part d'aquesta gran família!

Sonia Fort ,

dissabte, 7 de novembre de 2015

TALLER DE INTELIGENCIA FÍSICA
PRÓXIMO TALLER DE INTELIGENCIA FÍSICA
14 DE NOVIEMBRE DE 10:15h a 13:00h.


¿Por qué es importante el ejercicio físico?

Bienestar psicológico y hábitos saludables ¿Están asociados a la práctica de ejercicio físico?

¿Cómo incorporar el ejercicio en la familia?

¿Quieres mejorar la autoestima de tus hij@s?

¿Puede el ejercicio físico mejorar el rendimiento académico?

¿De dónde saco la fuerza para el primer paso?

¿Qué tengo que hacer para no rendirme?
¿Dónde encuentro “mi motivación”?

¿Te gustaría llevar una vida más equilibrada en el plano emocional, físico y mental?

Taller muy PRÁCTICO y DINAMICO que te mostrará el camino para volver a unir y conectar mente y cuerpo, para mejorar el bienestar familiar.

Nos centraremos en tu “maquinaria”: afinándola y cuidándola y veremos como el movimiento, además de favorecer tu aspecto físico hará que tu mente trabaje con mayor claridad.
Es tan importante la sociabilización de nuestr@s hij@s como la relación que mantenemos con ellos… Utilicemos el ejercicio para mejorar la relación con l@s adolescentes.
Encontrarás la motivación necesaria para dar ese primer paso y descubrirás que en estos momentos, y sin que tú lo sepas, hacer ejercicio es TU prioridad
Te parece divertido acompañar a tus hij@s?
Te parece divertido que te acompañen?
Te gustaría que tu hij@ hiciera… empieza haciéndolo tú, eres su guía y su ejemplo. No sirve de nada decirle lo que tiene que hacer, dale referencias y muéstrale el camino haciéndolo.

Hoy en España tenemos problemas de sobrepeso el 39% y de obesidad el 23% y va en aumento…

El objetivo del taller es concienciar de la importancia de hacer ejercicio para mantener al cerebro en la mejor forma posible y aumentar el rendimiento escolar y personal. Para poder tratar el tema desde el conocimiento y la experiencia, proponemos realizar la primera hora del taller subidos en una bicicleta, intentando provocar sobreexcitación en el sistema nervioso simpático del cerebro provocando la sudoración. Tras la ducha (necesitáis bolsa de deporte), en el caso de necesitarla, ejercitaremos el cerebro a través de las emociones, palabras, vídeos y ejercicios escritos.

Este taller es gratuito por la colaboración en la organización de Palomares Abogados y por Ambit Centre Esportiu que nos prestará las instalaciones.

Para apuntaros, enviar un correo al Natalia_chafer@hotmail.com donde podréis preguntat cualquier duda o también a la dirección del AMPA ampajaume@gmail.comampajaume@gmail.com

Ubicación en Silla:
.........