divendres, 17 de juny de 2016

Com omplir el formulari de 2a fase del programa XarxaLLibres?

Us indiquem pantalla a pantalla com omplir el formulari per a la segona fase de Xarxallibres. 


Us recordem que és necessari portar-ho imprés juntament amb els llibres el dia del lliurament

Anar a l'adreça web:http://www.ceice.gva.es/xarxallibres


Fer clic en l'enllaç marcat i veurem la següent pantalla


Fem click i continuem


Fem click i continuem

Llegiu i continueuEl NIA del vostre fill/a està en el butlletí de notes i també en el rebut de la compra dels llibres.

En posar el NIA,  la data de naixement i lot complet, el formulari mostra el nom del vostre fill/a i els llibres que declare al programa Xarxallibres a l'inici del curs


Marca les caselles dels llibres que vas a retornar així com la de SOL·LICITAR pertànyer al banc de llibres


Envia
Revisa abans d'imprimirImprimeix i porta-ho juntament amb els llibres a l'escola


dilluns, 13 de juny de 2016

XarxaLlibres 2ª Fase


XarxaLlibres 2ª Fase


En breu donarà començament la segona fase del programa Xarxallibres per a la creació d'un banc de llibres.


Com sabeu, al principi de curs, en la primera fase, rebem una subvenció de 100 euros. Ara a final de curs, podem rebre fins a un màxim de 100 euros mes. Per  açò cal lliurar els llibres en el col·legi perquè passen a formar part del banc de llibres que entrarà en ús el curs pròxim. Aquests seran els primers llibres que inicien aquest banc.

Com sabeu, els llibres hauran de lliurar-se en un estat acceptable perquè puga ser usat per altres xiquets el curs pròxim. Us donem la informació que tenim en aquest moment i tractarem de completar-la o de respondre als dubtes que puguen plantejar-se. 

En acabar el curs cal retornar els llibres al col·legi. Prèviament, cal emplenar un formulari electrònic de la Consellería d'Educació (us posarem el seu enllaç. Programa ÍTACA). Ací indicarem els llibres que pensem lliurar. Imprimirem un rebut-justificant que haurem de lliurar en el col·le juntament amb els llibres abans del 22 de, últim dia del curs.

Posteriorment, el l'escola revisarà els llibres i verificarà si son utilitzables o no. El col·legi registrarà la seua verificació en el programa ÍTACA abans del 15 de Julio. 

L'Ajuntament una vegada el col·legi ha verifacat els llibres realitzarà el pagament a les famílies. El col·legi custodiarà els llibres fins a l'inici del curs, quan seran lliurats a nous xiquets.  


Els alumnes que finalitzen 1º o 2º de primària lliuraran els llibres i rebran els diners malgrat que els seus llibres no vagen a ser reutilitzats. 

Els alumnes que comencen 1º o 2º de primària el curs pròxim, rebran un xec de 160 € per a la compra, doncs ells no poden reutilitzar els llibres dels seus companys majors. 

Us adjuntem algun enllaç explicatiu de la Consellería


* Informació 2ª Fase XarxaLlibres*********************************************************

En breve dará comienzo la segunda fase del programa  Xarxallibres para la creación de un banco de libros.

Como sabéis, al principio de curso, en la primera fase, recibimos una subvención de 100 euros.  Ahora a final de curso, podemos recibir hasta un máximo de 100 euros mas.

Para ello hay que entregar los libros en el colegio para que pasen a formar parte del banco de libros que entrará en uso el curso próximo. Estos serán los primeros libros que inicien este banco.

Como sabéis, los libros tendrán que entregarse en un estado aceptable para que pueda ser usado por otros niños el curso próximo.

Os demos la información que tenemos en este momento  y trataremos de completarla o de responder a las dudas que puedan plantearse.

Al acabar el curso hay que devolver los libros al colegio.
Previamente, hay que rellenar un formulario electrónico de la Consellería de Educación (os pondremos su enlace. Programa ITACA). Ahí indicaremos los libros que pensamos entregar.
Imprimiremos un recibo-justificante que tendremos que entregar en el cole junto con los libros antes del 22 de Junio, último día de colegio.

Posteriormente, el cole revisará los libros y verificará sin son utilizables o no.
El colegio registrará su decisión en el programa ITACA antes del 15 de Julio.
El Ayuntamiento una vez el colegio ha verifacado los libros realizará el pago a las familias.


El colegio custodiará los libros hasta el inicio del curso, cuando serán entregados a nuevos niños.

* Los alumnos que finalizan 1º o 2º de primaria entregarán los libros y recibirán el dinero pese a que sus libros no vayan a ser reutilizados.

* Los alumnos que empiecen 1º o 2º de primaria el curso próximo, recibirán un cheque de 160 € para la compra, pues ellos no pueden reutilizar los libros de sus compañeros mayores.


Os adjuntamos algún enlace explicativo de la consellería