diumenge, 11 de desembre de 2016

Multi Esport


La programació inclou la pràctica de diferents actituds fisico-esportives recreatives introductòries al conjunt d'habilitats que en els diferents esports es requereixen. Pretén realitzar-se a través de programes d'oci i de no rendiment físic com un hàbit de millora de la salut, un mitjà d'integració i d'ocupació del seu temps lliure. Les extraescolars *Multideportivas basen el seu treball en l'establiment d'una base perceptiu- motriu i la consolidació de les habilitats bàsiques, de manera que constituïsquen un desenvolupament íntegre, tant de l'esquema motriu com les seues habilitats soci- afectives, que permeta al xiquet el seu posterior desenvolupament en qualsevol modalitat esportiva, alhora que ampliem les seues possibilitats d'oci per a un ús intel·ligent del temps lliure. Partint d'un treball bàsic, utilitzarem un estil de lliure exploració i resolució de problemes. Amb açò aconseguirem un major coneixement del grup, i la consolidació de la base motriu, seguint posteriorment a un treball més tècnic-tàctic, on es treballarà la consolidació de l'après a través del descobriment guiat i el comandament directe. Tot açò utilitzant el joc com a mitjà. Es durà a terme en 2 sessions a la setmana, d'1 hora cada sessió, durarà tot el curs escolar, fins a finalització d'extraescolars al juny.


GENER
FEBRER
MARÇ
ABRIL
Futbol
Handbol
Arts Marcials
Hoquei
Bàsquet
Beisbol
MAIG
JUNY


Tennis
Estimulació primerenca
Preesport
CompeticionsFUNCIONAMENT GENERAL DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

RECOLLIDA D'ALUMNES DESPRÉS DE CLASSE: Cada tutor/a tindrà un llistat d'aquells alumnes/as que participen en les activitats esportives.
El monitor s'encarregara d'arreplegar a aquests alumnes en cada classe.

BERENAR: Tindran 15 minuts per a poder berenar i canviar-se si escau. Els berenars s'aconsella que no siguen molt copioses posat que els recordem que van a jugar i a córrer i és molt important no menjar en quantitat. Sucs, fruita i un altre tipus de beguda no làctic és el més apropiat.
RECOLLIDA DESPRÉS DE L'ACTIVITAT: Seran arreplegats en finalitzar l'extraescolar en la porta del col·legi.
ASSISTÈNCIA:s'estableix un control d'assistència de l'alumnat, controlat directament pels monitors i pels coordinadors. En la qual el monitor/a portarà un seguiment mensual, que li facilitarà al coordinador.
AVALUACIÓ: s'estableix una avaluació contínua de l'alumne quant al seu nivell d'aprenentatge, comportament, actitud a través de l'observació participant i es comunicarà als progenitors, tant dels seus avanços com dels seus empitjoraments.El programa es desenvoluparà en dues fases: - Fase d'aprenentatge - Fase competitiva La primera fase es realitzarà al llarg dels tres primers mesos, on els alumnes assimilaran la base de diferents modalitats esportives desemvolupament  a través de jocs. Mentre que la segona, se centra en les diferents competicions segons modalitat. Aquesta competició vindrà presa com a mitjà per a la motivació de l'alumne en la seua fase d'aprenentatge. Amb la idea de mantenir un equilibri dins de la competició, formarem equips on els seus membres són triats a l'atzar i es mantindran per a totes les modalitats esportives.